KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

ADVENT

"Blomstre som en rosengård"

Advents- og julesangaften med Anette Kjær

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19.00
 

Salmer og sange, der knytter sig til advent og jul danner rammen om et poetisk og lysfyldt åndehul midt i juletravlhed og decembermørke.
Fortællinger og betragtninger binder fællessange og -salmer sammen til en helhed, der befinder sig på det væsentlige: Budskabet, forventningen og glæden.

Anette Kjær arbejder som freelance foredragsholder, sanger og underviser. Hun er desuden fastansat som organist ved Haverslev og Årestrup kirker, hvor hun også er leder af Midthimmerlands kirkehøjskole.

Arrangør: Kig Ind, Pensionistforeningen og Menighedsrådet

Entre inkl. kaffe: 75 kr.
Forsalg af billetter:
himmerlandsbilletten.dk eller
Nørager Bibliotek, tlf. 9988 7720

 Anette Kjær