KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

Syng dansk aften

 

Mandag, den 28. oktober 2019 kl. 19.00
 

Anette Østergaard og Ejner Noe medvirker
 

l.

Kig Ind vil som sædvanligt gerne bidrage til at støtte den danske sang. I år får vi besøg af lærerne
Anette Østergaard og Ejner Noe, som også er ledere af Nøragerkoret.

På Syng Dansk aftenen synges nye og gamle sange fra højskolesangbogen.
Undervejs tages en afstikker ind i Jeppe Aakjærs poetiske verden.

Aftenen sluttes af med et festligt dansktop-potpourri.

Som arrangør står Nørager Pensionistforening og Kig Ind.

Entre inkl. kaffe: 75 kr.      HUSK forsalg af billetter!

 Anette Østergaard og Ejner Noe