A  KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

Foredrag

Marianne Jørgensen:
"Fra bypige til bondekone"


Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00

 


Marianne Jørgensen

 

Fra bypige til bondekone!

Marianne Jørgensen er kendt for at fortælle med humor og nerve, om det at være bondekone på "moderne dansk".

Hun fortæller om det at være født og opvokset i byen, og om sit livs chok ved udflytningen til bondegården.

Hun fortæller om svigerfamilien, der lever tæt på, om børn, der har langt til alting, om lokalsamfundet, der sommetider kender dig, før du kender dig selv.

NB: Velegnet for bondekoner, landsbytosser, pensionister, naboer, interesserede svigermødre og måske bondemanden selv.

Entre inkl. kaffe: 120 kr.
Samarbejde m. Pensionistforeningen.

HUSK forsalg af billetter!