A  KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

Foredrag

KAARE R. SKOU:

"DANSK POLITIK NU"

Mandag den 13. Januar 2020 kl. 19.00

 


Kaare R. Skou

Dansk politik nu!

Kaare R. Skou var mangeårig reporter i TV2

Foredraget omhandler:
Den politiske situation netop nu -

Hvad tales der om - og hvad vil der blive talt
om i den nærmeste fremtid.

Foredraget sætter dagens politik i et historisk
perspektiv og indeholder samtidig en beskrivelse
af de politiske partiers og de centrale politikeres
placering i det politiske billede.

Entre inkl. kaffe: 120 kr.
HUSK forsalg: himmerlandsbilletten.dk eller
                    Nørager Bibliotek tlf. 99887720

Arrangør: Kig Ind og Pensionistforeningen