KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

SYNG DANSK AFTEN

Samuel Frederiksen medvirker
Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.00


Samuel Frederiksen "spiller solen ned" i Hvalpsund Havn

Syng dansk aften - sang - musik

En uge, hvor der landet over er SPIL DANSK UGE, arrangerer Kig Ind
SYNG DANSK AFTEN med Samuel Frederiksen ved klaveret.

Programmet bliver tilrettelagt så alle tekster kommer på lærredet,
så der bliver mulighed for en større bredde i repertoiret end,
hvis man blot benytter sig af en bestemt sangbog.

Som udgangspunkt er det Samuel, der tilrettelægger programmet,
men der åbnes også mulighed for, at deltagerne kan påvirke det.
I så fald kan det ske ved at sende sit ønske til Samuel
senest en uge forud på mobil 2122-1535.

Man kan således forvente, at der i programmet indgår noget
af det nyeste inden for dansk sang, men også en del
som sjældent finder vej til fællessangen. 

Samuel fortæller, at han selv har smedet nogle tekster sammen,
som forventeligt kan sætte kolorit på aftenens program.

ENTRE inkl. kaffe: 75 kr.
HUSK forsalg af billetter!

Arrangør: Kig Ind og Pensionistforeningen.