KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

Foredrag

Jesper Dupont Birkler:
"Præst for fangerne i Emner Mark Fængsel ved Horsens"

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00

 


Jerper Dupont Birkler

 

Nordeuropas mest sikrede fængsel

Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler
dagligt sammen med mennesker, som har begået de
alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe
fra nogle få år til forvaring på livstid.

I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag
blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere,
røveridømte, voldsmænd og terrordømte - og hvordan
det kirkelige arbejde, spørgsmålet om skyld og straf og
om håb og længsel manifesterer sig i denne sammen-
hæng - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk
udfordrende.

Jerper Birkler er cand. theol fra Aarhus Universitet og
har tidligere været sognepræst i Grædstrup/Vinding/
Bryrup/Vrads sogne samt ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Entre inkl. kaffe: 75 kr.
Samarbejde med Pensionistforeningen.

HUSK forsalg af billetter!