KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

Advent sangaften

D'dur medvirker!
Mette Dam og Brian Svendsen
Mandag den 27. november 2017 kl. 19.00

Adventsarrangement - sang - musik

Durup Menighedsråd, Pensionistforeningen og Kig Ind
inviterer igen i år til en hyggelig aften, hvor gæsterne
får mulighed for at komme i julestemning.

Deltagerne kan være med til at synge julen ind sammen med
D'dur, ægteparret Mette Dam og Brian Svendsen.
De har begge tidligere været lærere på Sortebakkeskolen.

Aftenen vil byde på nogle af de gode, gamle advents-
og julesange, der stemmer vores sind mod julen.

Der bliver dels fællessang, og Mette og Brian vil også underholde
med sang og spil. Mette vil i løbet af aftenen fortolke såvel
nye som gamle advents- og årstidssange.

ENTRE inkl. kaffe: 75 kr. HUSK forsalg!