KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

SYNG DANSK AFTEN

Erik Sommer medvirker
Mandag den 30. oktober 2017 kl. 19.00

Syng dansk aften - sang - musik

Spil dansk dagen sætter fokus på dansk musikkultur, og Kig Ind har tradition for at medvirke med sit Syng dansk arrangement.

I år har Kig Ind været så heldig at få en kapacitet til at stå for aftenen.
Erik Sommer er musikpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservato-rium i København i 1977, højskolelærer på Silkeborg Højskole, lektor
i musik ved Nr. Nissum Seminarium & HF og senere forstander på
Seniorhøjskolen i Nørre Nissum.

Erik Sommer har sideløbende virket som instruktør ved kurser og stævner for både børn og voksne i kor og sammenspil.

Han har komponeret og arrangeret en del musik og sange, hvoraf en del er udgivet på forskellige forlag.
Han er repræsenteret med flere sange og salmemelodier i både Højskolesangbogen og den nye salmebog.

ENTRE inkl. kaffe: 75 kr.
Samarbejde med Pensionistforeningen.