KIG IND
Nørager Kultur-
og Medborgerhus

Profil

 
 


Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind er en almennyttig selvejende institution, der er oprettet i 2003. Kig Ind har til huse i en tidligere møbelforretning, der blev ombygget ved et byfornyelsesprojekt, der blev afsluttet i 2003.

Formål:  
Institutionen har som formål at administrere drift af Kultur- og Medborgerhuset ved udlejning til foreninger, institutioner og enkeltpersoner – herunder at virke for, at huset fungerer som ramme om kulturelle, folkelige og foreningsmæssige aktiviteter til glæde for borgerne i området.  

Lokaler:
I Kultur- og Medborgerhuset stræber bestyrelsen efter, at der bydes på en bred vifte af muligheder for alle, som har lyst til at udfolde sig med kulturelle og kreative emner som
kunst, teater, musik, sang, dans, revy, gymnastik, foredrag, film, café, video, lokalhistorie, billard, bordtennis og andre former for spil.

I 2016 blev sidste del af 1. salen renoveret og udvidet med yderligere lokaler, hvor alle former for kreative klubber / værksteder får mulighed for at udfolde sig. Det bliver f.eks. i form af Kreativt børneværksted, strikkeklubben, scrapbooking, knipling, pileflet og malerværksted.
Hjerneskade Foreningen Himmerland benytter lokalerne i lige uger.
Desuden er lokalerne til rådighed for leje til diverse møder og kurser.

Medlemskreds:
Enkeltpersoner samt foreninger, organisationer og virksomheder kan tegne medlemskab af institutionen. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på årsmødet.

Kontingent: For sæson 2019-20 er kontingentet således: Enlige 75 kr.  Husstand 150 kr.  Foreninger 250 kr.  Erhverv 250 kr.
Medlemskabet giver adgang til at deltage i årsmødet og dermed bl.a. til valg af bestyrelse. Medlemmer har lavere priser ved familiefester. Ved en del arrangementer er der entre rabat til medlemmer, når kontingentet er betalt.
Desuden har foreninger, organisationer og virksomheder, der er medlem af institutionen, ret til gratis at benytte Kig Ind´s foreningslokaler til sine bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v.
Bestyrelsen 2019-20

Bestyrelse:
Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på årsmødet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institutions økonomi og drift er i overensstemmelse med gældende regler og med institutionens vedtægter.
Poul Larsen er formand for bestyrelsen - Tlf. 21426253  Peder Nielsen er næstformand.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 2019-20:
Anna Grethe Glintborg, Eva Pedersen, Kirsten Mohr, Else Vestergaard og Poul Skriver.


Birgit Jensen

Birgit Jensen er daglig leder af huset og kontaktperson vedr. udlejning. Tlf. 3062-2591
Hendes mailadresse er: birgitjensenmail@gmail.com
  Kig Ind modtager tilskud til aktiviteter fra Kulturrådet i Rebild kommune.
 

Det nye bibliotek ved Kig Ind - opført 2011

"Hyggekrogen" mellem Biblioteket og salen